10 ابزار مهم و کاربردی در نورپردازی خانه

10 ابزار مهم و کاربردی در نورپردازی خانه

نورپردازی خانه به کلیه موارد ضروری و اصولی اشاره دارد که باید در نورپردازی در نظر گرفته شود تا نورپردازی به بهترین شکل ممکن انجام شود. این عناصر شامل منابع نور، نحوه نورپردازی، شدت نور، اهمیت رنگ در نورپردازی، کنترل نور، ایمنی، فناوری، و میزان مصرف انرژی می‌باشد. منبع نور منابع نور مهم‌ترین المان نورپردازی […]