چراغ های ال ای دی و مزایای آنها

چراغ های ال ای دی و مزایای آنها

ال ای دی (LED) که مخفف Light Emitting Diode است، به معنای دیود ساطع کننده نور یا دیود نوری است. به طور دقیق تر، LED یک دیود پیوندی PN است که وقتی جریان الکتریکی در جهت جلو از آن عبور می کند، نور ساطع می کند. ال ای دی از مواد نیمه هادی بدون رنگ […]