تاثیر نورپردازی در طراحی داخلی

تاثیر نورپردازی در طراحی داخلی

نورپردازی ماهرانه در طراحی داخلی بُعد دیگری به فضا می بخشد و فضاهای داخلی را زنده می کند. نورپردازی عالی عمق و ارتفاع، نقاط دنج را ایجاد می کند و توجه را به چشمگیرترین مناطق شما جلب می کند. باید گفت که نورپردازی یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در طراحی داخلی است. استفاده از […]