بایدها و نبایدها در اصول نورپردازی نما

امروزه یکی از عناصر مهم و حیاتی در شهرهای مختلف، ساختمان‌ ها هستند. حتما تا به حال ساختمان ‌هایی با نماهای زیبا را دیده ‌اید که به شهر حال و هوای خاصی بخشیده ‌اند. در واقع نمای ساختمان ‌ها اولین و به جرئت یکی از اصلی ‌ترین عوامل ارتباط‌ دهنده و جذب‌ کننده افراد است. […]